Dynamite Red

R8 V10, R8 V10 plus[1]

Ibis White

R8 V10, R8 V10 plus, R8 V10 Coupe RWS[1]

Vegas Yellow

R8 V10, R8 V10 plus[1]

Camouflage Green metallic

R8 V10, R8 V10 plus[1]

Florett Silver metallic

R8 V10, R8 V10 plus, R8 V10 Coupe RWS[1]

Mythos Black metallic

R8 V10, R8 V10 plus, R8 V10 Coupe RWS[1]

Suzuka Gray metallic

R8 V10, R8 V10 plus[1]

Tango Red metallic

R8 V10, R8 V10 plus, R8 V10 Coupe RWS[1]

Daytona Gray pearl

R8 V10, R8 V10 plus, R8 V10 Coupe RWS[1]

Ara Blue crystal

R8 V10, R8 V10 plus, R8 V10 Coupe RWS[1]

Camouflage Green matte

R8 V10 plus[1]